Paušální daň

K paušální daní je možné se přihlásit do 11.1.2021. Podrobné informace o jejím vyúžutí naleznete na stránkách finanční správy.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/obecne-informace


COVID nájemné - výzva 2

28. 10. 2020 - Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje druhou výzvuk programu COVID - Nájemné. Žádosti je možné podávat od 21. října 2020 od 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky prostřednictvím informačního systému dostupného https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/NajemneII


Prodloužení Antivirus A


V úterý 14. 10. 2020 Vláda schválila prodloužení Antiviru A do konce letošního roku. Uzavření firmy budou mít nově nárok na 100 % náhrad mezd. V případě karantény nadále zůstává příspěvek od státu ve výší 80 % náhrad mezd. Více se dočtete na stránkcáh www.mpsv.cz

Nové sazby DPH u vody od 1.5.2020

Opět se to myslelo dobře a chtěla se snížit sazba, ale opět jako u piva to nebylo úplně domyšlené a přineslo to pouze více chaosu. Od 1. května 2020 bude pitná voda a služby s ní spojené mít 10% sazbu,  zatímco nepitná voda (např. voda používaná v průmyslu či zemědělství) bude mít 15% sazbu, ale služby spojené s nepitnou vodu budou mít také 10%. Dodavatel nepitné vody tak bude muset rozdělovat úplatu za své dodávky - voda    15 %,  související služby 10 %, to ale určitě nelze považovat za zjednodušení. Nezbývá než doufat v novelu zákonu, která tento stav napraví.

Neodkládejte podání přiznání k dani z příjmů na poslední chvíli

Termín pro přiznání daně z příjmů za rok 2019 se blíží. Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2019 je 1. duben 2020.

Nová podoba sazeb DPH u piva, platná od 1. 5. 2020

Každý pokus o 'zjednodušení' v systému zdanění se cení. 

Konec karenční doby. Nemocenský se opět prohlácí od 1. dne nemoci

 Karenční doba se ruší na základě novely zákoníku od 1. července 2019. Nově bude zaměstnavatel zaměstnanci proplácet nahrady za pracovní neschoplnost i za první 3 dny nemoci. Tedy celkově bude zaměstnavatel hradit 14 dní. Následně tato povinnost přechází na správu sociálního zabezpečení.


Otevření provozovny v Chýni

Ke stávajícím provozovnám přibyla v dubnu 2019 nová provozovna v obci Chýně. Poskytování našich služeb je tak nyní velice dobře dostupné kromě obce Chýně i v jejím okolí, tedy Hostivice, Jeneč, Rudná a Chrášťany.Informace k novelám zákona o DPH


Ve sbírce zákonů byl dne 27. 3. 2019 dále vyhlášen zákon č. 80/2019 Sb. ze dne 12. března 2019, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který nabývá účinnosti dne 1. 4. 2019. Podrobnější informace naleznete přímo na stránkách finanční správy

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/informace-k-novelam-zakona-o-dph-2019-9677