Konec karenční doby. Nemocenský se opět prohlácí od 1. dne nemoci

 Karenční doba se ruší na základě novely zákoníku od 1. července 2019. Nově bude zaměstnavatel zaměstnanci proplácet nahrady za pracovní neschoplnost i za první 3 dny nemoci. Tedy celkově bude zaměstnavatel hradit 14 dní. Následně tato povinnost přechází na správu sociálního zabezpečení.


Otevření provozovny v Chýni

Ke stávajícím provozovnám přibyla v dubnu 2019 nová provozovna v obci Chýně. Poskytování našich služeb je tak nyní velice dobře dostupné kromě obce Chýně i v jejím okolí, tedy Hostivice, Jeneč, Rudná a Chrášťany.Informace k novelám zákona o DPH


Ve sbírce zákonů byl dne 27. 3. 2019 dále vyhlášen zákon č. 80/2019 Sb. ze dne 12. března 2019, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který nabývá účinnosti dne 1. 4. 2019. Podrobnější informace naleznete přímo na stránkách finanční správy

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/informace-k-novelam-zakona-o-dph-2019-9677