Vše pro vaše úspěšné podnikání

S čím vám můžeme pomoci

Kompletní vedení podvojného účetnictví a daňové evidence

Zejména pro malé a střední podniky, včetně mzdové agendy, zpracování DPH, kontrolního hlášení, daňových přiznání (DPPO, DPFO, silniční daň atd.) a nejrůznějších analýz vývoje společnosti.


Zajišťování komunikace s úřady

V rámci naších služeb zastřešujeme veškerou komunikaci a elentronické předávání dokumentace na správou sociálního zabepečení, zdravotními pojišťovnami a finančním úřadem.

Zpracování mezd

Zajišťujeme zpracování měsíčních mezd, přihlašovaní a odhlašování zaměstnanců, zpracování evidenčních listů, roční vyúčtování zálohové a srážkové daně atd.

Statistické výkazy

Komunikace se statisticým úřadem a vypňování statistických výkazů souvisejících s účetnictvím.